Tips bij het kiezen van de juiste voornaam!

  • Bij een lange familienaam, kies voor een korte voornaam en omgekeerd.
  • Vermijd dat de laatste klank van de voornaam dezelfde klank heeft als de eerste klank van de familienaam. Wanneer de achternaam Aken is, dan ‘bekt’ het niet zo lekker als de voornaam Eva of Anna is.
  • Let op de spelling van de voornaam. Een ongebruikelijke of aparte schrijfwijze van de naam, kan voor het kind vervelend zijn, aangezien het steeds zijn of haar naam moet spellen en herhalen.
  • Pas op dat namen niet op een vervelende manier afgekort kunnen worden.
  • Check of er geen scheldwoorden op de voornaam rijmen. Hiermee kun je pesten voorkomen.
  • Kijk ook naar de initialen van de namen, zodat deze geen combinatie zullen vormen, zoals S.E.X. of D.O.M.
  • Besef dat sommige namen zeer modegevoelig zijn en over een paar jaar wellicht helemaal uit de mode zijn. Ze kunnen dan juist als oubollig of gedateerd gezien worden.
  • Namen kunnen iets zeggen over de sociale klasse waar iemand vandaan komt. Bij veel namen komen associaties naar boven. Namen als Samantha of Esmeralda worden vaak geassocieerd met mensen uit een lager milieu. Namen als Johanna, Mirjam, Esther of David worden veelal geassocieerd met religieuze families. Vraag je af of je daarmee geassocieerd wilt worden.