Spaanse Meisjesnamen

A

 • Adana – afgeleid van Adama – vrouwelijke vorm van Adam; Hebreeuwse naam met als letterlijke betekenis ‘mens’. De naam wordt etymologisch in verband gebracht met adama (bodem) en edom (rood).
 • Adonia – vrouwelijke vorm van Adonis; een van oorsprong Fenicische naam afgeleid van Adon (heer). In de griekse mythologie is Adonis een jongeling die door Afrodite bemind werd.
 • Agnola – afgeleid van Angela; naam afgeleid van het Griekse angelos (engel).
 • Agostina – vrouwelijke vorm afgeleid van Augustus; Latijnse naam die letterlijk “gezegend, verheven” als betekenis heeft. Heel wat Romeinse keizers namen deze bijnaam aan. De keizerinnen noemden zich Augusta.
 • Alandra – afgeleid van Alexandra – vrouwelijke vorm van Alexander; de naam betekent “beschermer” en is een samenstelling van het Griekse aleksein (beschermer) en andros (man).
 • Alanza – vrouwelijke vorm afgeleid van Alfons; mogelijk een samenstelling van de Germaanse stamvormen adal (edel) en funs (bereid tot). De betekenis is dan: “hij die tot alles bereid is”. Het eerste deel kan ook afgeleid zijn van de Germaanse stam hadu (strijd) en betekent dan: “bereid tot de strijd”.
 • Alba – Een verkorte vorm van de naam Alborado, met als betekenis “witte stralen” of “dageraard”.
 • Alejandra – vrouwelijke vorm afgeleid van Alexander; de naam betekent “beschermer” en is een samenstelling van het Griekse aleksein (beschermer) en andros (man).
 • Alita – afgeleid van Alida en Adelheid; samenstelling van de Germaanse stamvormen adal (edel) en heid (soort, geslacht). De betekenis van deze naam is “van edele afkomst”.
 • Angelina – afgeleid van Angela; naam afgeleid van het Griekse angelos (engel).
 • Arabel – afgeleid van Arabella; in het Spaans betekent deze naam “de kleine Arabische”.
 • Arabella – in het Spaans betekent deze naam “de kleine Arabische”.

B

 • Belicia – de betekenis van deze naam is “gewijd aan God”.
 • Bella – afgeleid van Elisabeth en Beau. Elisabeth; de Hebreeuwse naam Elisjeba betekent “ik zweer bij God”. De naam heeft een grote verspreiding en kent heel veel varianten. Beau; de naam betekent letterlijk “knap, mooi”. Als meisjesnaam is de vrouwelijke vorm Belle, met dezelfde betekenis, meer in gebruik.
 • Benita – vrouwelijke vorm afgeleid van Benedictus; Latijnse naam met als betekenis “de gezegende”.
 • Blanca – afgeleid van Bianca; de naam betekent letterlijk “wit (blond), blank”.
 • Bonita – De naam betekent letterlijk “lief, mooi”.
 • Brisa – De naam verwijst naar de Griekse naam Briseis, de naam van Achilles’ geliefde.

C

 • Calida – De betekenis van deze naam is “warm, vurig”.
 • Carmen – Het Latijnse woord carmen betekent “gezang, lied”. In Spanje is Carmen een van de bijnamen van Maria.
 • Carmina – afgeleid van Carmen; Het Latijnse woord carmen betekent “gezang, lied”. In Spanje is Carmen een van de bijnamen van Maria.
 • Catalina – afgeleid van Catharina; De naam wordt meestal in verband gebracht met het Griekse katharos, dat “rein, zuiver” betekent. Mogelijk is er ook een verband met het Syrische kéthar (kroon).
 • Chiquita – vrouwelijke vorm afgeleid van Chico; de naam betekent letterlijk “kleine jongen”, zoals Chica “klein meisje” betekent.
 • Cira – verkorte vorm van Cyrilla – vrouwelijke vorm van Cyrille en Cyrus; Perzische koningsnaam, afgeleid van het Perzische kurush, dat “heer, zon” betekent. Kuru betekent “troon”.
 • Concepción – naam afgeleid van het Latijnse conceptio, dat “ontvangenis” betekent. De naam heeft dezelfde waarde als Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, in het Spaans La Imaculada Concepción.
 • Conchita – afgeleid van Concepción; naam afgeleid van het Latijnse conceptio, dat “ontvangenis” betekent. De naam heeft dezelfde waarde als Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, in het Spaans La Imaculada Concepción.

D

 • Delores – afgeleid van Dolores; naam gegeven aan Maria. Het Latijnse Mater Dolorosa betekent “moeder der smarten”. De hiervan afgeleide name Lola en Lolita komen uit de kindertaal.
 • Dolores – naam gegeven aan Maria. Het Latijnse Mater Dolorosa betekent “moeder der smarten”. De hiervan afgeleide name Lola en Lolita komen uit de kindertaal.
 • Dorotea – afgeleid van Dorothea; een van oorsprong Griekse naam met als betekenis “geschenk van God”. Eigenlijk is het een omkering van de naam Theodora.

E

 • Elmira – variant van het Arabische Amiera, dat “prinses” betekent.
 • Elvira – waarschijnlijk is de naam een samenstelling van de Germaanse stamvormen adal (edel) en war (waar).
 • Enrica – afgeleid van Henrietta – weer afgeleid van Hendrik; samenstelling van de Germaanse stamvormen haima (heem, woning, woonplaats) en rik (rijk, machtig). Mogelijke betekenissen zijn “de machtige van de woonplaats” of “van hoge afkomst”. De naam kent tal van varianten, zowel voor jongens als voor meisjes.
 • Esmeralda – de naam betekent letterlijk “smaragd”.
 • Estella – afgeleid van Stella; Latijnse naam die “ster” betekent.
 • Estrelle – afgeleid van Stella; Latijnse naam die “ster” betekent.
 • Evita – afgeleid van Eva; Hebreeuwse naam met als betekenis “de leven gevende”. Eva was de eerste vrouw, de stammoeder van het menselijk geslacht.

F

 • Felicitas – de naam betekent letterlijk “gelukkige toestand”. In de Romeinse mythologie is Felicitas de godin van geluk en vruchtbaarheid.
 • Felipa – vrouwelijke vorm afgeleid van Philip; naam die is samengesteld uit het Griekse philos (vriend) en hippos (paard). De betekenis van deze naam is “paardenvriend”.
 • Floretta – afgeleid van Flora; Latijnse naam die “bloem” betekent. In de Romeinse mythologie van Flora de godin van de bloeiende gewassen en van de lente.

G

 • Ginebra – afgeleid van Guinevere; samenstelling van het Welshe gwen (blank, wit) en hwyfar (zacht, vruchtbaar). Guinevere is de naam van de vrouw van koning Arthur uit de middeleeuwse Keltische ridderromans.
 • Gracia – afgeleid van Gratia; Latijnse naam die “bevalligheid, bekoorlijkheid” betekent. Vergelijk met de drie Gratiën.
 • Guillerma – vrouwelijke vorm afgeleid van Wilhelm; samenstelling van de Germaanse stamvormen wilja (wil, wens) en helm (helm, bescherming). De betekenis van deze naam is “de wilskrachtige beschermer”.

I

 • Inés – afgeleid van Agnes; van het Griekse hagnos (heilig, kuis) of het Latijnse agnus (lam).
 • Inez – afgeleid van Agnes; van het Griekse hagnos (heilig, kuis) of het Latijnse agnus (lam).
 • Isabel – afgeleid van Elisabeth; Elisabeth; de Hebreeuwse naam Elisjeba betekent “ik zweer bij God”. De naam heeft een grote verspreiding en kent heel veel varianten.
 • Isabella – afgeleid van Elisabeth; Elisabeth; de Hebreeuwse naam Elisjeba betekent “ik zweer bij God”. De naam heeft een grote verspreiding en kent heel veel varianten.

J

 • Jacinth – vrouwelijke vorm afgeleid van Hyacinthus; naam afgeleid van het Griekse hyacinthos, de naam van een bloem en van een edelsteen. In de Griekse mythologie was Hyacinthus een jeugdige vriend van Apollo, die ongelukkigerwijs door hem gedood werd. Uit zijn bloed ontsproot de hyacint, die het symbool is van de voorzichtigheid.
 • Jacintha – vrouwelijke vorm afgeleid van Hyacinthus; naam afgeleid van het Griekse hyacinthos, de naam van een bloem en van een edelsteen. In de Griekse mythologie was Hyacinthus een jeugdige vriend van Apollo, die ongelukkigerwijs door hem gedood werd. Uit zijn bloed ontsproot de hyacint, die het symbool is van de voorzichtigheid.
 • Jametta – vrouwelijke vorm afgeleid van Jakob; naam die zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse ja’aqób, dat mogelijk betekent “hij greep de hiel, hij verdrong (zijn broeder)”, uit het bijbelverhaal van Jakob en Esau, de zonen van Isaak.
 • Juana – vrouwelijke vorm afgeleid van Johannes; naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Johanan, met als betekenis “Jahweh is genadig”. De naam is al heel lang populair en kent tal van varianten en afgeleide vormen in verschillende talen.
 • Juanita – vrouwelijke vorm afgeleid van Johannes; naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Johanan, met als betekenis “Jahweh is genadig”. De naam is al heel lang populair en kent tal van varianten en afgeleide vormen in verschillende talen.
 • Julita – vrouwelijke vorm afgeleid van Julius; naam van een Romeins geslacht. De betekenis is onzeker. De naam zou verband kunnen houden met het Griekse woord ioulos (de eerste baardharen) en de betekenis luidt dan “de jongeling”. De naam kan echter ook afgeleid zijn van het Latijnse woord jovilius, dat “gewijd aan Jupiter” betekent.

L

 • Lali – naam die is afgeleid van Lulani; de naam betekent “hoogste punt van de hemel”.
 • Landra – de betekenis van deze naam is “raadgeefster”.
 • Leya – de betekenis van deze naam is “loyaal”.
 • Leyla – afgeleid van Leya; de betekenis van deze naam is “loyaal”.
 • Lola – afgeleid van Dolores; naam gegeven aan Maria. Het Latijnse Mater Dolorosa betekent “moeder der smarten”. De hiervan afgeleide name Lola en Lolita komen uit de kindertaal.
 • Lolita – afgeleid van Dolores; naam gegeven aan Maria. Het Latijnse Mater Dolorosa betekent “moeder der smarten”. De hiervan afgeleide name Lola en Lolita komen uit de kindertaal.

M

 • Madelena – afgeleid van Magdalena; Hebreeuwse naam die oorspronkelijk betekende “Maria uit Magdala”, een plaats aan het meer van Gennesaret. De naam van dit meer is afgeleid van het Aramese woord medgdala, dat “toren” betekent.
 • Maita – afgeleid van Martha; Aramese naam met als betekenis “meesteres, heerseres”.
 • Malou – afgeleid van Maria of Louise. Maria; van deze zeer verspreide naam is de naam onzeker. De oudste vorm van deze naam, Miriam, is terug te vinden in het Oude Testament. In de Griekse versie van het Nieuwe Testament werd Maria Mariam genoemd. Mogelijk is de naam ontstaan uit het Hebreeuwse marah, dat “bitter, bedroefd” betekent. In de Middeleeuwen werd een verband gelegd met het Latijnse woord mare (zee). Vergelijk met Stella Maris, “ster van de zee”, een van de bijnamen van Maria. Louise; vrouwelijke vorm van Louis; verkorte vorm van Lodovicus, de gelatiniseerde vorm van Lodewijk. Louis kan ook een verkorte vorm zijn van Aloisius.
 • Manuela – vrouwelijke vorm afgeleid van Immanuel; Hebreeuwse naam die “God zij met ons” betekent.
 • Margarita – afgeleid van Margaretha; in het Hebreeuws betekent margaron “parel”, in het Grieks betekent margarites eveneens “parel”, maar de oorsprong van de naam moet waarschijnlijk worden gezocht in het Babylonische mar galliti, dat “dochter van de zee” of “kind van het licht” betekent.
 • Marica – afgeleid van Maria; van deze zeer verspreide naam is de naam onzeker. De oudste vorm van deze naam, Miriam, is terug te vinden in het Oude Testament. In de Griekse versie van het Nieuwe Testament werd Maria Mariam genoemd. Mogelijk is de naam ontstaan uit het Hebreeuwse marah, dat “bitter, bedroefd” betekent. In de Middeleeuwen werd een verband gelegd met het Latijnse woord mare (zee). Vergelijk met Stella Maris, “ster van de zee”, een van de bijnamen van Maria.
 • Marihuela – afgeleid van Maria; van deze zeer verspreide naam is de naam onzeker. De oudste vorm van deze naam, Miriam, is terug te vinden in het Oude Testament. In de Griekse versie van het Nieuwe Testament werd Maria Mariam genoemd. Mogelijk is de naam ontstaan uit het Hebreeuwse marah, dat “bitter, bedroefd” betekent. In de Middeleeuwen werd een verband gelegd met het Latijnse woord mare (zee). Vergelijk met Stella Maris, “ster van de zee”, een van de bijnamen van Maria.
 • Mela – afgeleid van Melania of Melissa. Melania; naam die is afgeleid van het Griekse melas of melaina, dat “zwart, donker van kleur” betekent. De Griekse godin Demeter werd ook Melaina genoemd omdat ze treurde over haar dochter Persephone die door Pluto naar de onderwereld was gevoerd. Melissa; Griekse naam die “honingbij” betekent. In de Griekse mythologie is Melissa een nymf die Zeus met geitenmelk had gevoegd en de mensen het gebruik van honing had geleerd.
 • Mercedes – In plaats van de naam Maria worden in Spanje vaak bijnamen gebruikt. Mercedes is daar één van. Het spaanse merced betekent “genade, loon, gunst”.
 • Miguela – vrouwelijke vorm afgeleid van Michael; naam die is afgeleid van het Hebreeuwse mikhael dat “wie is als God?” betekent. Michael is een van de aartsengelen.

N

 • Necha – afgeleid van Agnes; van het Griekse hagnos (heilig, kuis) of het Latijnse agnus (lam).
 • Nita – afgeleid van Anita of Juanita. Anita, afgeleid van Anna; dit is een Griekse naam die is afgeleid van het Hebreeuwse hannah (genadig, liefelijk). De naam is door de eeuwen heen steeds populair geweest. Hij dankt zijn grote verbreiding aan Anna, de moeder van Maria. Juanita; vrouwelijke vorm afgeleid van Johannes; naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Johanan, met als betekenis “Jahweh is genadig”. De naam is al heel lang populair en kent tal van varianten en afgeleide vormen in verschillende talen.
 • Novia – de betekenis van deze naam is “lieveling”.
 • Nuria – het Baskische nuria betekent “plaats tussen heuvels”. De voornaam is ontstaan de verering van de Maagd van Nuria. Het Arabische nuriya betekent “lichtend”.

P

 • Paloma – de naam betekent letterlijk “duif”.
 • Pancha – vrouwelijke vorm afgeleid van Franciscus; de naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren in de 12de eeuw). Hij heette eigenlijk Giovanni, maar na een reis in Frankrijk noemde zijn vader hem Francesco (Fransman). Deze naam werd gelatiniseerd tot Franciscus en kent vele afleidingen en varianten.
 • Panchita – vrouwelijke vorm afgeleid van Franciscus; de naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren in de 12de eeuw). Hij heette eigenlijk Giovanni, maar na een reis in Frankrijk noemde zijn vader hem Francesco (Fransman). Deze naam werd gelatiniseerd tot Franciscus en kent vele afleidingen en varianten.
 • Pepita – vrouwelijke vorm afgeleid van Jozef; Hebreeuwse naam met als betekenis “Jahweh geve vermeerdering”. De populariteit van de naam is te danken aan Jozef van Nazareth, de man van Maria.

Q

 • Querida – de betekenis van deze naam is “lieveling”.

R

 • Ramona – vrouwelijke vorm afgeleid van Raimund; samenstelling van de Germaanse stamvormen ragin (raad, besluit) en mund (bescherming, voogd). De betekenis van deze naam is “raadgever-beschermer”.
 • Reseda – naam van een geslacht van bloemen.
 • Rica – vrouwelijke vorm afgeleid van Henkdrik of Frederik. In het Spaans is deze naam een vrouwelijke vorm afgeleid van Richard; samenstelling van de Germaanse stamvormen rik (rijk, machtig) en hard (sterk, dapper).

S

 • Salvia – naam die is afgeleid van het Latijnse salvus (ongedeerd, behouden).
 • Solana – de betekenis van deze naam is “zonneschijn”.
 • Suela – de betekenis van deze naam is “troost”.

T

 • Tania – afgeleid van Tatiana; vrouwelijke vorm van de Latijnse naam Tatianus, die is afgeleid van de Romeinse familienaam Tatius. Er is mogelijk een verband met het woord tata (vadertje).
 • Teresa – afgeleid van Theresia; de betekenis van deze naam is onzeker. Hij kan zijn afgeleid van het Griekse theros (warmte, zomer) maar ook van het Griekse theraein (jagen). De naam kan ook betekenen “bewoonster van het eiland Thera” (nu Santorini) of “bewoonster van Therasia”.

U

 • Ursola – afgeleid van Ursula; naam afgeleid van het Latijnse ursus, dat “beer” betekent.

Z

 • Zanna – vrouwelijke vorm afgeleid van Johannes; naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Johanan, met als betekenis “Jahweh is genadig”. De naam is al heel lang populair en kent tal van varianten en afgeleide vormen in verschillende talen.
 • Zarita – afgeleid van Sara; Hebreeuwse naam afgeleid van sjar (vorst). De betekenis van deze naam is “vorstin”.
 • Zelia – de betekenis van deze naam is “zonneschijn”.
 • Zerlina – de betekenis van deze naam is “mooie dauw”. Zerlina is een van de personages in Mozarts opera “Don Giovanni”.