Spaanse Jongensnamen

A

 • Alejandro – afgeleid van Alexander; de naam betekent “beschermer” en is een samenstelling van het Griekse aleksein (beschermen) en andros (man).
 • Alexandro – afgeleid van Alexander; de naam betekent “beschermer” en is een samenstelling van het Griekse aleksein (beschermen) en andros (man).
 • Alfredo – afgeleid van Alfred; samenstelling van de Germaanse stamvormen alf (bovenaards wezen, elf) en rad (raad). De betekenis van deze naam is “hij die raad van elfen krijgt”.
 • Alonzo – afgeleid van Alfons; mogelijk een samenstelling van de Germaanse stamvormen adal (edel) en funs (bereid tot). De betekenis is dan: “hij die tot alles bereid is”. Het eerste deel kan ook afgeleid zijn van de Germaanse stam hadu (strijd) en betekent dan: “bereid tot de strijd”.
 • Andreo – afgeleid van Andreas; naam afgeleid van het Griekse woord andreios, dat “mannelijk, dapper” betekent.
 • Andres – afgeleid van Andreas; naam afgeleid van het Griekse woord andreios, dat “mannelijk, dapper” betekent.
 • Angelino – mannelijke vorm afgeleid van Angela; naam afgeleid van het Griekse angelos (engel).
 • Arlo – de betekenis van deze naam is “berberis”.
 • Armando – afgeleid van Herman; samenstelling van de Germaanse stamvormen heri (leger) en man (man, held). De betekenis is dus “strijder” of “held van het leger”.

B

 • Barto – verkorte vorm van Bartholomeus; dit is eigenlijk een familienaam ontstaan uit het Aramese bar Tolmai, dat “zoon van Tolmai” betekent. Tolmai betekent waarschijnlijk “de vorentrekker” of “rijk aan rimpels”.
 • Benedicto – afgeleid van Benedictus; Latijnse naam met als betekenis “de gezegende”.
 • Benito – afgeleid van Benedictus; Latijnse naam met als betekenis “de gezegende”.

C

 • Carlos – afgeleid van Karel; naam van Germaanse oorsprong met als betekenis “kerel, man, vrije man”. De Latijnse vorm is Carolus.
 • Che – betekent letterlijk “hé jij”. In Argentinie is het een veelgebruikte begroeting. In Zuid-Amerika is het een scheldnaam voor Argentijnen. Het was de bijnaam van de Argentijnse guerillastrijder Ernesto “Che” Guevara (1928-1967).
 • Chico – de naam betekent letterlijk “kleine jongen”, zoals Chica “klein meisje” betekent.

D

 • Decarlos – combinatienaam van het prefix De en Carlos. Carlos; afgeleid van Karel; naam van Germaanse oorsprong met als betekenis “kerel, man, vrije man”. De Latijnse vorm is Carolus.
 • Diego – afgeleid van Jakob; naam die zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse ja’aqób, dat mogelijk betekent “hij greep de hiel, hij verdrong (zijn broeder)”, uit het bijbelverhaal van Jakob en Esau, de zonen van Isaak.
 • Domingo – afgeleid van Dominicus; Latijnse naam met als betekenis “toebehorend aan de Heer” of “geboren op de dag des Heren”. Het Spaanse woord domingo betekent “zondag”.
 • Donato – afgeleid van Donatus; Latijnse naam die letterlijk betekent “geschonken”.

E

 • Elonzo – afgeleid van Alonzo; afgeleid van Alfons; mogelijk een samenstelling van de Germaanse stamvormen adal (edel) en funs (bereid tot). De betekenis is dan: “hij die tot alles bereid is”. Het eerste deel kan ook afgeleid zijn van de Germaanse stam hadu (strijd) en betekent dan: “bereid tot de strijd”.
 • Elvio – de betekenis van deze naam is “blond”.
 • Emilio – afgeleid van Aemilius; een Latijnse naam die in verband wordt gebracht met het Griekse (h)aimulos (zacht, vriendelijk) of met het Latijnse aemulus (mededinger).
 • Ernestino – afgeleid van Ernst; Germaanse naam met als betekenis “ernst, vastberadenheid”.
 • Ernesto – afgeleid van Ernst; Germaanse naam met als betekenis “ernst, vastberadenheid”.
 • Esteban – afgeleid van Stefanus; naam die is afgeleid van het Griekse stephanos, dat “(zege)krans” betekent.
 • Estévan – afgeleid van Stefanus; naam die is afgeleid van het Griekse stephanos, dat “(zege)krans” betekent.
 • Eugenio – afgeleid van Eugenius; Griekse naam die “welgeboren, van goede afkomst” betekent.

F

 • Faro – verkorte naam van een Germaanse stam faran, dat “reizen, varen” betekent.
 • Felipe – afgeleid van Philip; naam die is samengesteld uit het Griekse philos (vriend) en hippos (paard). De betekenis van deze naam is “paardenvriend”.
 • Fermin – afgeleid van Firminus; naam afgeleid van het Latijnse firmus, dat “stevig, standvastig” betekent.
 • Fernandez – afgeleid van Ferdinand; naam afgeleid van de West-Gotische naam Fridunanth, met als betekenis “moedige beschermer”.
 • Fernando – afgeleid van Ferdinand; naam afgeleid van de West-Gotische naam Fridunanth, met als betekenis “moedige beschermer”.
 • Ferrando – afgeleid van Ferdinand; naam afgeleid van de West-Gotische naam Fridunanth, met als betekenis “moedige beschermer”.
 • Fico – verkorte vorm van Frederik; samenstelling van de Germaanse stamvormen frithu (vrede) en rik (rijk, machtig). De betekenis van deze naam is “machtig door vrede”.
 • Fidel – afgeleid van Fidelis; deze naam is afgeleid van het Latijnse fides, dat “trouw, oprechtheid” betekent.
 • Francisco – afgeleid van Franciscus; de naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren in de 12de eeuw). Hij heette eigelijk Giovanni, maar na een reis in Frankrijk noemde zijn vader hem Francesco (Fransman). Deze naam werd later gelatiniseerd tot Franciscus en kent vele afleidingen en varianten.
 • Franco – afgeleid van Franciscus; de naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren in de 12de eeuw). Hij heette eigelijk Giovanni, maar na een reis in Frankrijk noemde zijn vader hem Francesco (Fransman). Deze naam werd later gelatiniseerd tot Franciscus en kent vele afleidingen en varianten.
 • Frederico – afgeleid van Frederik; samenstelling van de Germaanse stamvormen frithu (vrede) en rik (rijk, machtig). De betekenis van deze naam is “machtig door vrede”.
 • Fredrico – samenstelling van de Germaanse stamvormen frithu (vrede) en rik (rijk, machtig). De betekenis van deze naam is “machtig door vrede”.

G

 • Gaddo – afgeleid van Gerard; samenstelling van de Germaanse stamvormen ger (speer) en haldan (behoeden) of wald (heersen). De betekenis van deze naam is “behoeder of heerser met de speer”.
 • Galdo – afgeleid van Gerard; samenstelling van de Germaanse stamvormen ger (speer) en haldan (behoeden) of wald (heersen). De betekenis van deze naam is “behoeder of heerser met de speer”.
 • Galeno – De betekenis van deze naam is “verlicht kind”.
 • Geraldo – afgeleid van Gerard; samenstelling van de Germaanse stamvormen ger (speer) en haldan (behoeden) of wald (heersen). De betekenis van deze naam is “behoeder of heerser met de speer”.
 • Gerardo – afgeleid van Gerard; samenstelling van de Germaanse stamvormen ger (speer) en haldan (behoeden) of wald (heersen). De betekenis van deze naam is “behoeder of heerser met de speer”.
 • Gilberto – afgeleid van Gilbert; samenstelling van de Germaanse stamvormen gisal (gijzelaar, kind van edele afkomst) of gisil (kleine sper, pijl) en berht (schitterend).
 • Guillermo – afgeleid van Wilhelm; samenstelling van de Germaanse stamvormen wilja (wil, wens) en helm (helm, bescherming). De betekenis van deze naam is “wilskrachtige beschermer”.

H

 • Hugo – naam afgeleid van de Germaanse stam hug (verstand, geest).

J

 • Jacinto – afgeleid van Hyacinthus; naam afgeleid van het Griekse hyacinthos, de naam van een bloem en van een edelsteen. In de Griekse mythologie was Hyacinthus een jeugdige vriend van Apollo, die ongelukkigerwijs door hem gedood werd. Uit zijn bloed ontsproot de hyacint, die het symbool is van de voorzichtigheid.
 • Jacobo – afgeleid van Jakob; naam die zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse ja’aqób, dat mogelijk betekent “hij greep de hiel, hij verdrong (zijn broeder)”, uit het bijbelverhaal van Jakob en Esau, de zonen van Isaak.
 • Jago – afgeleid van Jakob; naam die zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse ja’aqób, dat mogelijk betekent “hij greep de hiel, hij verdrong (zijn broeder)”, uit het bijbelverhaal van Jakob en Esau, de zonen van Isaak.
 • Jaime – afgeleid van Jakob; naam die zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse ja’aqób, dat mogelijk betekent “hij greep de hiel, hij verdrong (zijn broeder)”, uit het bijbelverhaal van Jakob en Esau, de zonen van Isaak.
 • Jairo – afgeleid van Jair; Hebreeuwse naam die “hij (god) verlicht” betekent.
 • Jeraldo – afgeleid van Gerard; samenstelling van de Germaanse stamvormen ger (speer) en haldan (behoeden) of wald (heersen). De betekenis van deze naam is “behoeder of heerser met de speer”.
 • Jerardo – afgeleid van Gerard; samenstelling van de Germaanse stamvormen ger (speer) en haldan (behoeden) of wald (heersen). De betekenis van deze naam is “behoeder of heerser met de speer”.
 • Jerico – afgeleid van Jerik; naam die verwijst naar de stad Jericho.
 • Jeronimo – afgeleid van Hieronymus; afgeleid van het Griekse hieros (heilig) en onoma (naam), dus: “met een heilige naam”.
 • Jorge – afgeleid van George; naam afgeleid van het Griekse geoorgos, dat “bewerker van de aarde” betekent.
 • Jorrín – afgeleid van George; naam afgeleid van het Griekse geoorgos, dat “bewerker van de aarde” betekent.
 • José – afgeleid van Jozef; Hebreeuwse naam met als betekenis “Jahweh geve vermeerdering”. De populariteit van de naam is te danken aan Jozef van Nazareth, de man van Maria.
 • Juan – afgeleid van Johannes; naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Johanan, met als betekenis “Jahweh is genadig”. De naam is al heel lang populair en kent tal van varianten en afgeleide vormen in verschillende talen.
 • Juanito – afgeleid van Johannes; naam die is afgeleid van de Hebreeuwse naam Johanan, met als betekenis “Jahweh is genadig”. De naam is al heel lang populair en kent tal van varianten en afgeleide vormen in verschillende talen.

L

 • Leandro – afgeleid van Leander; naam die is samengesteld uit het Griekse laos (volk) en andros (man) en “man van het volk” betekent. In de Griekse mythologie zwom Leander elke nacht over de Hellespont om zijn liefde te bezoeken.
 • Lon – verkortevorm van namen als Alonzo en Leonard.
 • Luis – afgeleid van Lodewijk; mogelijk een samenstelling van de Germaanse stamvormen hluth (luid, beroemd) en wig (strijd). De betekenis van deze naam is “roemvolle strijder”. Het eerste deel kan echter ook hlodh (buit) zijn. De betekenis is dan “strijder om een buit”.

M

 • Manolo – afgeleid van Immanuel; Hebreeuwse naam die “God zij met ons” betekent.
 • Manuel – afgeleid van Immanuel; Hebreeuwse naam die “God zij met ons” betekent.
 • Marcos – afgeleid van Marcus; Latijnse naam die waarschijnlijk verband houdt met de Romeinse oorlogsgod Mars en dus wijst op krijgshaftigheid.
 • Maris – afgeleid van Marius; naam die waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse mas, genitief maris, en die “de mannelijke” betekent. Minder waarschijnlijk is de afleiding van het Latijnse woord mare (zee).
 • Maro – afgeleid van Marius; naam die waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse mas, genitief maris, en die “de mannelijke” betekent. Minder waarschijnlijk is de afleiding van het Latijnse woord mare (zee).
 • Martino – afgeleid van Martinus; verkleinvorm van de Latijnse naam Martius, met als betekenis “de kleine krijgshaftige”.
 • Mateo – afgeleid van Mattheus; naam die is afgeleid van het Griekse matthaios, dat op zijn beurt van het Hebreeuwse woord mattanja komt en “geschenk van de Heer” betekent.
 • Maximo – afgeleid van Maximiliaan; naam die is afgeleid van het Latijnse maximilius, een verkleinvorm van maximus, dat “de grootste” betekent. Succesvolle legeraanvoerder kregen als beloning de Latijnse eretitel Maximus.
 • Menico – verkorte vorm van Domenico; afgeleid van Dominicus; Latijnse naam met als betekenis “toebehorend aan de Heer” of “geboren op de dag des Heren”. Het Spaanse woord domingo betekent “zondag”.
 • Ming – afgeleid van Dominicus; Latijnse naam met als betekenis “toebehorend aan de Heer” of “geboren op de dag des Heren”. Het Spaanse woord domingo betekent “zondag”.
 • Morillo – afgeleid van Mauritius; afgeleid van Maurinus; naam die is afgeleid van het Latijnse Maurus, dat “de Moor” of “bewoner van Mauretanie” betekent.
 • Murillo – afgeleid van Mauritius; afgeleid van Maurinus; naam die is afgeleid van het Latijnse Maurus, dat “de Moor” of “bewoner van Mauretanie” betekent.

N

 • Naldo – verkorte vorm van Arnaldo of Reginald.
 • Nicho – afgeleid van Nicolaas; samenstelling van het Griekse nike (overwinning) en laos (volk). De betekenis van deze naam is “overwinnar van het volk”. In de Griekse mythologie is Nike de godin van de overwinning.
 • Noury – afgeleid van Nuria; het Baskische nuria betekent “plaats tussen heuvels”. De voornaam is ontstaan door de verering van de Maagd van Nuria. Het Arabische nuriya betekent “lichtend”.

P

 • Pablo – afgeleid van Paulus; Latijnse naam die “klein, gering” betekent.
 • Paco – afgeleid van Franciscus; de naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren in de 12de eeuw). Hij heette eigelijk Giovanni, maar na een reis in Frankrijk noemde zijn vader hem Francesco (Fransman). Deze naam werd later gelatiniseerd tot Franciscus en kent vele afleidingen en varianten.
 • Pancho – afgeleid van Franciscus; de naam is afkomstig van Franciscus van Assisi (geboren in de 12de eeuw). Hij heette eigelijk Giovanni, maar na een reis in Frankrijk noemde zijn vader hem Francesco (Fransman). Deze naam werd later gelatiniseerd tot Franciscus en kent vele afleidingen en varianten.
 • Pascual – afgeleid van Pascal en Paschalis; de naam is afgeleid van het Aramese pascha, dat “Pasen” of “geboren op paasdag” betekent.
 • Pedro – afgeleid van Petrus; naam die is afgeleid van het Griekse petros, met als betekenis “steen, rots”, als symbool van vastheid en betrouwbaarheid. Petrus was de meest vooraanstaande apostel van Jezus.
 • Pepe – afgeleid van Jozef; Hebreeuwse naam met als betekenis “Jahweh geve vermeerdering”. De populariteit van de naam is te danken aan Jozef van Nazareth, de man van Maria.
 • Pepito – afgeleid van Jozef; Hebreeuwse naam met als betekenis “Jahweh geve vermeerdering”. De populariteit van de naam is te danken aan Jozef van Nazareth, de man van Maria.
 • Perez – afgeleid van Petrus; naam die is afgeleid van het Griekse petros, met als betekenis “steen, rots”, als symbool van vastheid en betrouwbaarheid. Petrus was de meest vooraanstaande apostel van Jezus.
 • Placido – naam die is afgeleid van het Latijnse placidus (kalm, vreedzaam, vriendelijk)

R

 • Ramiro – de betekenis van deze naam is “opperrechter”.
 • Ramón – afgeleid van Raimund; samenstelling van de Germaanse stamvormen ragin (raad, besluit) en mund (bescherming, voogd). De betekenis van deze naam is “raadgever-beschermer”.
 • Raul – afgeleid van Radolf; samenstelling van de Germaanse stamvormen rad (raad, advies) en wolf (wolf). De betekenis is “raadgever met de wijsheid of kracht van een wolf”.
 • Remigio – afgeleid van Remigius; naam die is afgeleid van het Latijnse remex (roeier).
 • Rey – verkorte vorm van namen zoals Reynaldo of Reynard.
 • Rodas – naam die verwijst naar het Griekse eiland Rhodos.

S

 • Salvador – naam die is afgeleid van het Latijnse salvator, dat “redder, verlosser” betekent.
 • Sancho – afgeleid van Sanctus; Latijnse naam die letterlijk “heilige” betekent.
 • Sanson – afgeleid van Samson en Simson; een van oorsprong Hebreeuwse naam met als betekenis “kleine zon”.
 • Santo – de betekenis van deze naam is “heilig”.
 • Sarito – afgeleid van Caesar en Cesar; de Romeinse naam Caesar is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse caedere (vellen, snijden). Men gaf er de betekenis “met de keizersnede geboren” aan. Omdat veel Romeinse keizers Caesar heetten, werd deze nam is verschillende talen tot een soortnaam van “keizer”.
 • Senon – de betekenis van deze naam is “levend”.

T

 • Tabo – vorm van Gustaaf; de naam kan zijn samengesteld uit de Germaanse stamvormen gaut (behorend tot het volk der Goten) of gund (strijd) en staf (stok, steun). Hij kan echter ook een variant zijn van de Oudslavische naam Gostislaw, met als betekenis “beroemde gast”.
 • Teodoro – afgeleid van Theodorus; samenstelling van het Griekse theos (God) en doron (geschenk). De betekenis van deze naam is “geschenk van God”.
 • Ticho – verkorte vorm van Patrick en Patricius; het Latijnse patricius betekent “patricier, adellijk”. Oorspronkelijk een Romeinse familienaam.

U

 • Uberto – afgeleid van Hubrecht; samenstelling van de Germaanse stamvormen hug (verstand, geest) en berht (schitterend). De naam betekent “schitterend door zijn verstand”. Hubertus is de gelatiniseerde vorm van deze naam.

V

 • Vasco – naam die verwijst naar de volksnaam Basken.
 • Victorio – afgeleid van Victor; het Latijnse victor betekent “overwinnaar”. De vrouwelijke vorm Victoria betekent “overwinning”.
 • Virgilio – afgeleid van Vergilius; Romeinse familienaam waarvan de betekenis onzeker is.

W

 • Wilfredo – afgeleid van Wilfred; samenstelling van de Germaanse stamvormen wilja (wil, wens) en frithu (vrede). De betekenis van deze naam is “de vredewillende”.